Wniosek o pożyczkę pod zastaw nieruchomości


Wnioskuj o pożyczkę pod zastaw nieruchomości

Aby złożyć wniosek, prosimy o wypełnienie poniższego formularza

DANE OSOBOWE:

Imię i nazwisko (wymagane)

Telefon (wymagane)

Adres email (wymagane)

Miejscowość

Oczekiwana kwota pożyczki:

Numer księgi wieczystej:

Rodzaj nieruchomości:

Wiadomość

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, potrzebnych do celów przedstawienia oferty finansowej (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

Wypełniając wniosek oświadczam, że wprowadzone dane są zgodne ze stanem rzeczywistym i nie zawierają nieprawdziwych informacji.

Pieniądze z pożyczki