Pożyczka pod zastaw mieszkania


Prywatna pożyczka pod zastaw mieszkania jest to pożyczka, dla której zabezpieczeniem jest mieszkanie.

Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis w dziale III księgi wieczystej (wpis na hipotekę) lub wpis w dziale II księgi wieczystej (przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki).

Pożyczkobiorca zabezpieczony jest wpisem w dziale III księgi wieczystej – „ZWROTNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI”, na podstawie którego, w przypadku zwrotu pożyczki, pożyczkodawca zobowiązany jest przenieść z powrotem własność nieruchomości na pożyczkobiorcę.

Ewentualne przeniesienie własności nieruchomości następuję tylko na ściśle określony okres zapisany w akcie notarialnym.

Pożyczka pod zastaw mieszkania udzielana jest standardowo na 6 lub 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu jej spłaty.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę pod zastaw mieszkania

 • Numer księgi wieczystej lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (w przypadku braku księgi)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
  » Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
  » Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Z jakiego tytułu została nabyta nieruchomość(akt notarialny potwierdzający nabycie mieszkania)
 • Zaświadczenie ze spółdzielni o nie zaleganiu w czynszu
 • Wielkość zadłużenia na hipotece
 • Rodzaj zadłużenia na hipotece
 • Zdjęcia budynku z zewnątrz oraz każdego z pomieszczeń w mieszkaniu

Jesteś zainteresowany pożyczką pod zastaw mieszkania?

Wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą.