Pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego


Prywatna pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego jest to pożyczka, dla której zabezpieczeniem jest lokal użytkowy.

Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis w dziale III księgi wieczystej (wpis na hipotekę) lub wpis w dziale II księgi wieczystej (przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki).

Pożyczkobiorca zabezpieczony jest wpisem w dziale III księgi wieczystej – „ZWROTNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI”, na podstawie którego, w przypadku zwrotu pożyczki, pożyczkodawca zobowiązany jest przenieść z powrotem własność nieruchomości na pożyczkobiorcę.

Ewentualne przeniesienie własności nieruchomości następuję tylko na ściśle określony okres zapisany w akcie notarialnym.

Pożyczka pod zastaw lokalu użytkowego udzielana jest standardowo na 6 lub 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu jej spłaty.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę pod zastaw lokalu użytkowego

 • Z jakiego tytułu została nabyta nieruchomość (Akt Notarialny potwierdzający nabycie lokalu)
 • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
  » Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
  » Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
 • Numer księgi wieczystej
 • Wypis i wyrys z rejestru gruntów
 • Wielkość zadłużenia na hipotece
 • Rodzaj zadłużenia na hipotece
 • Zdjęcia budynku z zewnątrz oraz każdego z pomieszczeń w lokalu.

Jesteś zainteresowany pożyczką pod zastaw lokalu użytkowego?

Wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą.