Pożyczka pod zastaw domu


Prywatna pożyczka pod zastaw domu, jest to pożyczka, dla której zabezpieczeniem jest dom.

Zabezpieczeniem pożyczki jest wpis w dziale III księgi wieczystej (wpis na hipotekę) lub wpis w dziale II księgi wieczystej (przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie pożyczki).

Pożyczkobiorca zabezpieczony jest wpisem w dziale III księgi wieczystej – „ZWROTNE PRZENIESIENIE PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI”, na podstawie którego, w przypadku zwrotu pożyczki, pożyczkodawca zobowiązany jest przenieść z powrotem własność nieruchomości na pożyczkobiorcę.

Ewentualne przeniesienie własności nieruchomości następuję tylko na ściśle określony okres zapisany w akcie notarialnym.

Pożyczka pod zastaw domu udzielana jest standardowo na 6 lub 12 miesięcy z możliwością przedłużenia okresu jej spłaty.

Dokumenty wymagane do wniosku o pożyczkę pod zastaw domu

  • Numer księgi wieczystej
  • Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o zwolnieniu z podatku od spadków i darowizn lub o opłaconym podatku. Dotyczy to nieruchomości nabytych na drodze:
    » Spadku – zaświadczenie wymagane jest zawsze.
    » Darowizny – zaświadczenie wymagane, gdy darowizna miała miejsce po 1 stycznia 2007 r.
  • Akt notarialny nabycia
  • Wypis i wyrys z rejestru gruntów
  • Zaświadczenie z biura meldunkowego o ilości osób zameldowanych
  • Zdjęcia działki,domu z zewnątrz oraz każdego z pomieszczeń.

Jesteś zainteresowany pożyczką pod zastaw domu?

Wypełnij wniosek, a my zajmiemy się resztą.